Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea orchestrei de suflatori din cadrul Colegiului National de Arte Dinu Lipatti in Grecia din perioada 14-17 aprilie 2016 18.04.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in anul scolar 2015/2016 semestrul II 18.04.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind darea in administrare a unui numar de 8 spatii situate in Sos Giurgiului nr. 1707, Sector 4 Bucuresti apartinand Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 catre Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Se 18.04.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 15 blocuri de locuinţe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă P+lE+M, pe un teren proprietatea d-lui TUCMURUZ IONEL, în suprafaţă de 250,80 mp., situat în str.FRIGULUI nr.17, sector 4, Bucureşt 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin.2 lit. a,b, c, d, e,f, g, i, j, k, m şi r şi art. 464 alin. 2 a, b, c, d, e, g, h, i, j şi r 26.02.16
Proiect de hotarare privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2016-2017 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 17.03.16 Descarcă
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 43-29.02.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico+economici a 15 blocuri de locuinţe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de loc 16.03.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publica a Sectorului 4 si a regulamentului de organizare a acesteia 25.03.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind delegarea unui consilier local pentru exercitarea temporara a atributiilor viceprimarului Sectorului 4 22.03.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local 22.03.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind darea in administrare a unui numar de 7 spatii situate de Soseaua Giurgiului nr. 107, Sector 4 Bucuresti, aflate in administrarea Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, catre Directia Generala de Impozit 25.03.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local 25.03.16 Descarcă
Proiect de Hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orellor de munca, pe anul 2016, efectuate de beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, republicata 28.03.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii de ajutoare de urgenta si stabilirea procedurii de intocmire a dosarelor si a metodologiei de aprobare a ajutoarelor de urgenta sub forma de tichete sociale, cu ocazia Sfintei Sarbatori de Pasti 2016 25.03.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari privind transmiterea imobilului situat in soseaua Oltenitei nr.209, sectorul 4, Bucuresti, cu nr.3485, din domeniul public al statului si din administrarea Ministe 25.03.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind stabilirea serviciilor publice in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii 28.03.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contributiei de intretinere din Centrul Medico Social "Sf. Andrei" 28.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere şi a contribuţiei de întreţinere din Centrul de Îngrijire şi Asistenţi nr.1 28.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2016, precum şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar al anului 2015 09.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 95, nr. 96 şi nr. 97 din data de 23.04.2015 28.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.127/29.08.2013, privind omagierea venerabililor cetăţeni şi cetăţene care locuiesc pe teritoriul Sectorului 4 şi sărbătoresc peste 100 de ani de viaţă 28.01.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind desfiinţarea Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele fizice şi juridice din Sectorul 4, zona Alunişului şi zona Apărătorii Patriei 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 216/22.12.2015 privind prelungirea împuternicirii Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 să întreţină spaţiile verzi şi amenajările efectuate de Sectorul 4 15.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea „Regulamentului pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică" 26.02.16
Proiect de hotarare privind acordarea facilităţilor fiscale, astfel cum sunt specificate in O.U.G. nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016, pentru atribuirea de LOCUINŢE SOCIALE " pentru persoanele care au fost EVACUATE din casele retrocedate foştilor proprietari 26.02.16 Descarcă
Proiect de hotarare privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuinţele construite prin programul ANL" 26.02.16 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close