Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă Notă/Completare
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr. 4- str. Caporal Grigore Marin nr. 42-44" 14.08.2017 Descarcă
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr. 3- Splaiul Unirii nr.114" 14.08.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea graficului de realizare a plăților pentru Obiectivele de Investiții multianuale ale Sectorului 4 al Municipiului București, pe anii 2017-2020, în conformitate cu creditele bugetare și de angajament 14.08.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare a spațiilor comerciale aflate în proprietate privată, precum și aprobarea modelului contractului de schimb, pentru spațiile comerciale situate în Complexul Agroalimentar Piața Sudului 14.08.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele DACIA LOGAN cu numărul de înmatriculare B-020430 (VIN: UU14SD8H457662680) și DACIA DUSTER cu numărul de înmatriculare B-020431 (VIN: UU1HSDL9G58789452) aflate în dotarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 14.08.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Nr. 147/29.06.2017 privind aprobarea propunerii Primarului Sectorului 4 în vederea schimbării denumirii Liceului Tehnologic „Mircea Vulcănescu” în Liceul Tehnologic „Traian Popovici” 18.07.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, în calitate de proprietar să încheie contractele de schimb cu proprietarii spațiilor afectate de modernizarea complexului agroalimentar Piața Sudului și împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea însușirii rapoartelor de evaluare și aprobarea contractelor de schimb pentru spațiile din complexul agroalimentar Piata Sudului 28.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 26.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbării destinației locuințelor sociale în locuințe de necesitate, a garsonierei nr. 78 și a garsonierei nr. 96, situate în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, sector 4 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației/asociațiilor de proprietari incluse în ”Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014 - 2030” 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuințe colective și servicii aferente 2S+P+7E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1787,50 mp, aparținând SC OFAKIM INVESTMENTS SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 206, Sector 4, Bucuresti 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E=M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2529,00 mp aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114, Sector 4, București 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobile S+P+1E+M, S+P+2E, S+P+1E cu funcțiunea de locuință, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1574,00 mp, aparținând lui NISTOR ADRIAN, NISTOR CONSTANȚA-LIDIA, ADĂR IULIAN-CĂTĂLIN, ADĂR ALINA-MARIA; DEDEU DANA-IRINA, IOSIF TUDOREL și IOSIF VIORICA, situat în strada Elena Cuza nr. 1, Sector 4, București 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință D+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 258,00 mp, aparținând lui POPA HORIA CIPRIAN, situat în strada Dâmbului nr. 90, Sector 4, București 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de 2 locuințe tip duplex P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 500,00 mp, aparținând lui Nedea Andreea-Iuliana, Nedea Bogdan-Ștefăniță, Untaru Ciprian-Doru, situat în str. Drumul Câmpeni nr. 70, lot 13, Sector 4, București 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind numirea doamnei Ungureanu Mihaela în funcția de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 - municipiul București 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/27.03.2014 pentru aprobarea programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București cu modificările și completările ulterioare 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea propunerii Primarului Sectorului 4 în vederea schimbării denumirii Liceului Tehnologic ”Mircea Vulcănescu” în Liceul Tehnologic ”Traian Popovici” 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București în administrarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 București a spațiului situat în Str. Emil Racoviță, nr. 2, Sector 4, București, Secția 15 de Poliție și a spațiului situat în str. Stoian Militaru, nr. 109, Sector 4, București, Secția 16 Poliție, în vederea desfășurării activității direcției de evidență a persoanelor 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre prvind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială din Aleea Nehoiu, nr 2-12, bl. F3 și blF2, sector 4 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2800,00mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114 (lot 1 și lot 2), Sector 4, București 23.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind scoaterea din patrimoniul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 a spațiilor comerciale, în suprafață totală de 608,16 mp situate în Piața Sudului, vândute către terți în temeiul Legii nr. 550/2002 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local al sectorului 4, a terenului în suprafață de 2.000 mp. situat în str. Vasile Nițu nr. 5-7, în vederea derulării de lucrări de amenajare a parcărilor 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municpiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 968 mp, proprietate privată, situat în strada Secerei nr.106A-Secerei FN, sector 4, precum și pentru transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea reîntregirii Parcului „Lumea Copiilor” 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial „Timpuri Noi” 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial Multifuncțional Autovit 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 13.06.2017 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea pe termen limitat a duratei contractelor de închiriere încheiate în urma licitațiilor publice deschise cu strigare, precum și încheierea unor contracte pe termen limitat, pentru spațiile comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale, până la adjudecarea acestora prin licitație publică 13.06.2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close