Proiecte de Hotărâre

Caută după:

Denumire Data încărcării
Denumire Data încărcării Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor individuale pentru colectarea deșeurilor municipale de la utilizatorii persoane fizice și juridice, precum și ajustarea și modificarea preșurilor unitare ale serviciilor de salubrizare prestate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, prevăzute în Acordul cadru de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nr. 362/04.12.2018 18.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Sectorului 4 16.12.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 4 în cadrul Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii constituită în baza Legii nr. 550/2002 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 7 - Comisia pentru cultură, culte, minorități, sport, tineret 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 6 - Comisia pentru comerț și protecția consumatorului 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 5 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărie comunală 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 2 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența Comisiei nr. 4 - Comisia pentru Resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, denumirea acestora precum și componența Comisiei nr. 1 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni 26.11.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită calitatea de înlocuintor de drept al Primarului Sectorului 4 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea viceprimarilor sectorului 4 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind componența comisiilor de specialitate nr. 2 -6 ale Consiliului Local Sector 4 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, denumirea acestora precum și componența comisiilor nr. 1 și 7 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor 23.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea viceprimarilor sectorului 4 22.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni 22.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor 22.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 22.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 4 22.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind implementarea instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”, în cadrul serviciului public de salubrizare asigurat pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 14.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Planului de Acțiune pentru regenerarea urbană a Sectorului 4 – 2020-2025” 14.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind sprijinirea domeniului educațional liceal din Orașul Popești – Leordeni prin asigurarea condițiilor de studiu și școlarizare în cadrul unor licee din Sectorul 4 13.10.2020 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 situat în strada Nițu Vasile nr. 50-54 13.10.2020 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close