Hotărâri

Caută după:

Nume Numar Data sedintei
Nume Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărâre privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 198 5 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 197 5 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 196 5 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale cu privire la imobilele - teren și construcții, aflate în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 195 5 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 194 22 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială S+P+1E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 270,00 mp din acte, 279,00 mp din măsurători, aparținând lui , situat în str. George Bacovia nr. 41, Sector 4, București 193 22 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 786,00 mp, aparținând lui , situat în str. Alunișului nr. 201-203, Sector 4, București 192 22 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ -teritoriale sector 4, a municipiului Bucuresti 191 22 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 190 22 August 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea, modificată 189 22 August 2019 Descarcă
Hotarare privind aprobarea amplasării de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propagandă electorală 188 22 August 2019 Descarcă
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr.139 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)” 187 22 August 2019 Descarcă
Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)” 186 22 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Reconfigurare, reamenajare unitatea de primiri urgențe ”Bagdasar – Arseni” 185 22 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Sectorului 4 184 22 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 183 22 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind demararea și cofinanțarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a programului ”ȘcoaIă după Școală” 182 30 Iulie 2019 continuată în 05 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective D+P+2E+4E+5R, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 1.684,00 mp, aparținând SC URBAN RESIDENTIAL CONSTRUCTION SRL, situat în str. Avalanșei nr. 8, lot 2, sector 4, București 181 30 Iulie 2019 continuată în 05 August 2019 Descarcă
HOTĂRÂRE privind stabilirea funcției publice de conducere de Secretar al unității/subdiviziunii administrativteritoriale Sector 4 ca funcție publică specifică de Secretar General al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 180 30 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor Ia nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4 179 30 Iulie 2019 continuată în 05 August 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la H.C.L. S4 nr. 53/18.03.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3 178 30 Iulie 2019 continuată în 05 August 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 80/24.04.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.l și Z.I.2 177 30 Iulie 2019 continuată în 05 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind majorarea sumelor aferente drepturilor copiilor aflați cu măsuri de protecție la asistenți maternali profesioniști angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 176 30 Iulie 2019 continuată în 05 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Asistenți Maternali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 175 30 Iulie 2019 continuată în 05 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările ulterioare 174 30 Iulie 2019 continuată în 05 August 2019 Descarcă
Hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență Ia cazurile de violența domestica, în sectorul 4 173 30 Iulie 2019 continuată în 05 August 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare. 172 30 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002 171 30 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 170 30 Iulie 2019 Descarcă
Hotărâre privind respingerea delegării atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Naţional Gheorghe Şincai, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 169 30 Iulie 2019 Descarcă

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close