Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti de a hotărî asocierea şi aderarea la Asociaţia Clusterului în Inginerie Electrică 028 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiţii 027 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotarare privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 9/2015 privind transmiterea în administrare a terenului în care îşi desfăsoara activitatea ,,Institutul National de Neurologie şi Boli Neurovasculare,, 026 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea documentaţiilor şi indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind lucrări de Modernizare/Reabilitare sistem rutier pe străzi din sectorul 4 025 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotarare privind angajarea susţinerii proiectului „Prevenirea excluziunii sociale-acţiuni şi măsuri la nivel local” din cadrul Apelului de propuneri de proiecte COERENT 044 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotarare privind completarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi specia 043 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotarare privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2015-2016 042 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr.2/30.01.2014 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul scolar 2014/2015 041 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de functii precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 040 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotarare privind aprobarea sumelor banesti aferente baremelor de dotare cu echipament si cazarmament pentru copiii incredintati sau dati in plasament la asistentii maternali profesionisti 039 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotarare privind privind incheierea unui protocol de colaborare, pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a peroanelor intre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date 038 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Congregatia Union Of the Sister of Mercy 037 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotarare privind respingerea rectificării erorii materiale din cuprinsul Deciziei nr. 937/27.12.1983, emisă de Consiliul Popular al Sectorului 4 045 26 Februarie 2015 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilei al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2015, precum si deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2014 021 12 Februarie 2015 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismul Dacia Duster cu nr. de inmatriculare B-40-SLG , aflat în dotarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti 024 12 Februarie 2015 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte sociale pe un teren domeniul public al Mun. Bucuresti - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 023 12 Februarie 2015 Descarcă
Hotărâre privind preluarea în administrarea directă de către Consiliul Local al Sectorului 4 a terenului în suprafaţă de 4672 mp situat în str. Perşani nr. 2, în vederea construirii unui obiectiv social, respectiv locuinţe sociale 022 12 Februarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 Bucureşti 006 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 4 005 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind atribuirea de către Consiliul Local Sector 4, Poliţiei Locale Sector 4, a unui teren în suprafaţă de 6000 m2, ce face parte din domeniul public al Municipiului Bucureşti, situat în Şos. Berceni, nr. 38A, sector 4 004 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Decembrie 2015, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 003 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 002 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare pe raza Sectorului 4 020 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind transferul „Centrului de întruniri şi relaxare pentru persoane vârstnice Covasna” şi a terenului aferent în suprafață de 265 m² din administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 019 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind reorganizarea Administratiei Scolilor Liceelor si Gradinitelor Sector 4, schimbarea denumirii in Directia Invatamant si Tineret Sector 4 si aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare 018 29 Ianuarie 2015
Hotărârea privind schimbarea denumirii Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 în Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Sector 4, precum şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 017 29 Ianuarie 2015
Hotărârea privind aprobarea reorganizării Administraţiei Domeniului Public Sector 4 016 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind tarifele pentru serviciile prestate si utilizarea domeniului public aflat in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 015 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind aprobarea Regulamentului referitor la exploatarea şi utilizarea locurilor de parcare de reşedinţă situate pe raza administrativă a Sectorului 4 şi sancţionarea proprietarilor/utilizatorilor/posesorilor de vehicule/autovehicule expuse 014 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Hotărârea privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contributiei de intretinere din Centrul Medico Social ,,Sfantul Andrei’’ 013 29 Ianuarie 2015 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close