Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.26/29.01.2016 PS4 046 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate DGASPCS4 045 29 Februarie 2016
Hotarare pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 216/22.12.2015 privind prelungirea împuternicirii Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 să întreţină spaţiile verzi şi amenajările efectuate de Sectorul 4 034 15 Februarie 2016 Descarcă
Hotarare privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 S.A. 033 11 Februarie 2016 Descarcă
Hotarare privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi 032 11 Februarie 2016
Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea alegerii formei de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi 031 11 Februarie 2016 Descarcă
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2016, precum şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar al anului 2015 030 11 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.127/29.08.2013, privind omagierea venerabililor cetăţeni şi cetăţene care locuiesc pe teritoriul Sectorului 4 şi sărbătoresc peste 100 de ani de viaţă 014 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind luarea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a terenurilor – curţi (terenuri de sport, terenuri de joacă, alei, şi spaţii verzi), cu excepţia terenurilor de sub clădire, aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar 013 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.09.2015, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 012 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT in urma susţinerii examenului de atestare din luna OCTOMBRIE 2015, in baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 011 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru două autoturisme Dacia Dokker Laureate 1,5 dci VU cu număr de Şasiu UU10SDN4554307106, UUlOSDN 4554307111 Şi Dacia Laureate 1,2 75 N 1 cu număr de Şasiu UU 14SDOG453366141 010 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind numirea doamnei Vîlcea Otilia Iustiniana - care ocupă temporar funcţia de Secretar al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, in funcţia de Preşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4 009 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de către Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4 008 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare Privind aprobarea flnanţării în vederea susţinerii proiectului de mobilitate elevi şi personal didactic din cadrul C.N. Gh. Şincai - schimb de experienţă cu Institute Ferran Casablancas, Sabadell, Spania, pentru anul 2016 007 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru autoturismele/autospecialele aparţinând Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 006 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere şi a contribuţiei de întreţinere din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1 004 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind imputernicirea Primarului Sectorului 4, să incheie o poliţă de răspundere civilă faţă de terţi cu o societate de asigurări pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de fenomene meteorologice neprevăzute 003 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public al municipiului Bucureşti Sector 4, urmare fenomenelor meteorologice din perioada 16-19 ianuarie 002 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 29.01.2016 - 29.04.2016 001 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea ansamblu rezidenţial- locuinţe colective P+11E(reglementare edificată în baza unui PUZ aprobat), pe un teren proprietatea, d-nului SIMA CĂTĂLIN 029 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil de locuit S+P+2E, pe un teren proprietatea, d-nei OPRESCU DESDEMONA CRISTINA, în suprafaţă de 186,00mp., situat în Str.Albinelor nr.14 028 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr.95, nr. 96 şi nr. 97 din data de 23.04.2015 027 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui NIŢU CRISTIAN, în suprafaţă de 50,44mp., situat în Şos.Berceni nr.23, bl.35,sc.3, ap.91, P, sector 4 026 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea spaţiu comercial Parter +etaj parţial(reglementare edificată în baza unui PUZ aprobat), pe un teren proprietatea, SC BERSER SA 025 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective S+P+4E+5E, pe un teren proprietatea, d-lui ALECU GABRIEL LEONARD, în suprafaţă de 1110,00mp., situat în Str.Vuietului nr.12, se 024 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu(Reactualizare PUD), pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective P+1E+2Eretras, pe un teren proprietatea, d-lui Drilea Costel, în suprafaţă de 511,00mp., situat în Drumul Găza 023 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective S+P+7E, pe un teren proprietatea, d-nei Ciochină Daniela, în suprafaţă de 333,25mp., situat în str.Grădiştea nr.4 sector 4 022 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea ansamblu imobile locuinţe colective S+P+4E, pe un teren proprietatea Neacşu Cezar Gabriel, în suprafaţă de 1872,0mp., situat în str. Drumul Jilavei 021 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă P+1E+M, pe un teren proprietatea, d-lui TRUŞCĂ BUCUR, în suprafaţă de 216,00mp., situat în str.Brădetului nr.6A, sector 4 020 29 Ianuarie 2016 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close