Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărârea nr. 117 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 14 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 117 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 116 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 116 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 115 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 331/13.12.2018, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, Sector 4” 115 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 114 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.286/21.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4 114 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 113 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” 113 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 112 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 91/24.04.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-Olteniței 67A , în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București 112 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 111 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 367 mp. de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4” 111 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 110 privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut 110 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 109 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local 109 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 108 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari externe in baza garantiilor proprii, in valoare de pana la 58.200.000 euro, sau echivalentul in lei pentru o perioada de pana la 22 de ani si perioada de gratie de pana la 5 ani, in vederea asigurarii finantarii si/sau cofinantarii cheltuielilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti 108 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 107 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4 107 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 106 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele II-III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)” 106 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 105 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 67/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare piața Big Berceni” 105 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 104 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea 104 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 103 privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4“, a Acordului de parteneriat încheiat între Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Fundația Sera România și a asigurării contribuției proprii în proiect, reprezentand 2% din alocarea financiara eligibila a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 103 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 102 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 102 10 Iunie 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 101 15 Mai 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 100 15 Mai 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 99 15 Mai 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 98 15 Mai 2019 Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și construcții, din Strada Perșani nr. 2, Sector 4, București 97 15 Mai 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 96 15 Mai 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L.S.4 nr. 292/21.11.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 95 15 Mai 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 332/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr.72/15.11.2018” 94 15 Mai 2019 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 93 15 Mai 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări pentru Asociația Inginerilor de Instalații din România -AIIR , în vederea organizării evenimentului tehnico-științific ”Congresul Mondial Clima 2019”, la București 92 15 Mai 2019 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-Olteniței 67A , în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București 91 24 Aprilie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire ansamblu de locuințe colective, birouri și spații comerciale cu regim de înălțime 2S+P+12E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 11.077,00 mp, aparținând SC MEGA VISION CONSTRUCT SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 274-276, Sector 4, București 90 24 Aprilie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, remodelare și extindere locuință existentă parter, rezultând o construcție cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 146,00 mp din măsurători, 148,00 mp din acte, aparținând lui ................................, situat în str. Ulmetului nr. 28, Sector 4, București 89 24 Aprilie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desființare parțială corp C1, consolidare, supraetajare corp C1 și construire corp nou, cu regim de înălțime final P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 279,00 mp din acte (260,00 mp din măsurători), aparținând lui ..............., ................., ..................., .................., situat în str. Elena Cuza nr. 7, Sector 4, București 88 24 Aprilie 2019 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close