Informatii Parcari

Avand in vedere faptul ca H.C.L.S.4 NR.35/2010 a fost modificata si completata cu H.C.L.S.4  NR.20/29.01.2015, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidenţiale pe raza sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut următoarele:

În conformitate cu H.C.L.S.4 NR.20/29.01.2015 parcajele de reşedinţă  amenajate, marcate şi numerotate, închirierea locurilor de parcare se face pe baza CERERILOR TIP, eliberate de către Serviciul Evidenţă Parcări cu sediul in str. Straduintei nr. 1, sector 4, în conformitate cu tabelele întocmite de către Asociaţiile de Proprietari /Locatari (conform ANEXA 1), cu numărul de locuri disponibile pentru fiecare asociaţie în parte.

Cererile tip vor fi avizate (semnate si ştampilate) de către preşedintele Asociaţiei de Proprietari/Locatari, unde solicitantul isi are domiciliul.

Cererea tip va fi depusa la Registratura Serviciului Evidenţă Parcari, din str. Straduintei nr.1, cu urmatoarele documente anexate in copie:

- cartea de identitate a solicitantului cu domiciliul la adresa unde solicita loc de parcare
- certificatul de înmatriculare al autoturismului cu ITP valabil
- contract de leasing (daca este cazul)
- contract de comodat (daca este cazul)
- viza fiscală (se obţine din sediu DGITL S4 – Str. Străduinţei nr.1), care să ateste că solicitantul nu figureaza cu debite restante către bugetul local al sectorului 4, pentru anii anteriori incheierii contractului. 

Acordul de utilizare a locului de parcare se încheie pe o perioada de 1 an de zile cu posibilitatea prelungirii de drept pe înca un an fiscal, cu respectarea prevederilor HCLS4 nr. 20/2015.

Pentru rezilierea unui acord de utilizare a locului de parcare este necesar sa se completeze un formular (conform ANEXA 2), atasand acestuia acordul in original, copie C.I. si copie de pe dovada platii (chitanta).


Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Serviciului Evidenţă Parcări la numarul de telefon: 021.460.12.92 /  fax
: 021.317.73.47. 

* taxa aferenta utilizarii locului de parcare, se poate plati la sediile DGITL din:
Str. Străduinţei nr. 1 - telefon: 021.460.12.93
Str. Niţu Vasile nr. 50-54
Sos. Oltenitei nr. 37-39
Calea Serban Voda nr.43
Harta Sector4

Transparenta Decizionala

porno izle porno porno porno rokettube porno sex izle sex porno sex videolar porno