Informatii Parcari

In parcajele de resedinta nou amenajate, marcate si numerotate, dupa receptionarea acestora, inchirierea locurilor de parcare se face pe baza CERERILOR TIP eliberate de catre Serviciul Parcari cu sediul in str.Straduintei nr.1, sector 4, in conformitate cu tabelele intocmite de catre Asociatiile de Proprietari ale blocurilor limitrofe parcajelor, in limita locurilor alocate existente pe teren.

Cererile tip vor fi avizate (semnate si stampilate) de catre presedintele Asociatiei de proprietari, unde solicitantul isi are domiciliul.

Cererea tip va fi depusa la Registratura Serviciului Parcari, din str. Straduintei nr.1, cu urmatoarele documente anexate in copie:

  • cartea de identitate a solicitantului cu domiciliul la adresa unde solicita loc de parcare
  • certificatul de inmatriculare al autoturismului
  • contract de leasing (daca este cazul)
  • contract de comodat (daca este cazul)
  • certificat fiscal eliberat de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale sector 4 care sa ateste ca solicitantul nu figureaza cu debite restante catre bugetul local al sectorului 4, pentru anii anteriori incheierii contractului

 

Acordul de utilizare a locului de parcare se incheie pe o perioada de 1 an de zile cu posibilitatea prelungirii de drept pe inca 1 an fiscal, cu respectarea prevederilor HCLS4 nr. 99/2009, modificata si completata cu HCLS4 nr. 35/2010.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Serviciului Parcari la numarul de telefon: 021.460.12.92 / 021.460.12.93 / 021.317.73.47

 

* taxa aferenta utilizarii locului de paracare, care se poate plati la sediile DGITL din:

  • Str.Straduintei nr. 1
  • Calea Serban Voda nr.43
  • Sos. Oltenitei nr. 37-39
  • Str. Nitu Vasile nr. 50-54
Harta Sector4

Transparenta Decizionala