PDF
Salveaza
Print
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 (D.G.A.S.P.C. S4) are rolul de a asigura, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în nevoie.
În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisăracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, serviciile şi specialiştii ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale şi al protecţiei copilului pot fi contactaţi la:

Sediul Central: Şos. Olteniţei, Nr. 252-254, Bl. 151, Parter
Punct de lucru: Str. Soldat Enache Ion, Nr. 1 A. cod 042082
Telefon: 0372.715.100 / 0372.715.101
Fax: 0372.713.885
E-mail: contact@dgaspc4.ro / director@dgaspc4.ro / secretariatdirgen@dgaspc4.ro
Web site: www.dgaspc4.ro


Direcţia pentru Protecţia Copilului şi serviciile centralizate
Sediu: Str. Soldat Enache Ion, nr. 1A, cod 042082
Telefon: 0372.715.103
Fax: 0372.715.105
E-mail: dircopil@dgaspc4.ro
Web site
: www.dgaspc4.ro


Direcţia de Asistenţă Socială
Sediu: Sos. Olteniţei, nr. 252-254, Bl. 151, parter, sector 4
Telefon: 0372.756.313 / 0372.756.314
Fax: 0372.713.883
E-mail: diradult@dgaspc4.ro / secretariatdiradult@dgaspc4.ro

Telefonul COPILULUI: 0800.030.444 (APEL GRATUIT din toate retelele de telefonie fixa si mobila)

Anexa 1:Icon Anexa 1: Prezentare-DGASPC-S4.doc (Size: 62 Kb)
Anexa 2:Icon Anexa 2: Date de contact - tabel persoane.pdf (Size: 130 Kb)
Anexa 3:Icon Anexa 3: Regulamentul de organizare si funcţionare.pdf (Size: 652 Kb)
Anexa 4:Icon Anexa 4: Protecţia copilului – listă centre.pdf (Size: 73 Kb)
Anexa 5:Icon Anexa 5: Asistenţă socială – listă centre.pdf (Size: 53 Kb)
Anexa 6:Icon Anexa 6: Evenimente 2009.pdf (Size: 979 Kb)
Anexa 7:Icon Anexa 7: Organigrama.xls (Size: 69 Kb)
Anexa 8:Icon Anexa 8: adeverinta_venit_-_icc.pdf (Size: 449 Kb)
Anexa 9:Icon Anexa 9: cerere_-_alocatie_de_stat_pentru_copii.pdf (Size: 133 Kb)
Anexa 10:Icon Anexa 10: cerere_-_icc.pdf (Size: 592 Kb)
Anexa 11:Icon Anexa 11: documente_necesare_-_alocatie.pdf (Size: 102 Kb)
Anexa 12Icon Anexa 12 documente_necesare_-_icc.pdf (Size: 108 Kb)