PDF
Salveaza
Print
Directia de Administrare a Pietelor Sector 4

 

Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 are ca obiect de activitate exploatarea si administrarea pietelor si a complexelor agroalimentare, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.

In sectorul 4 exista noua piete agroalimentare, dupa cum urmeaza: Piata Sudului, Progresul, Straduintei, Resita, Berceni - Oltenitei, Norilor, Aparatorii Patriei, Covasna, Timpuri Noi, pentru aprovizionarea cu produse alimentare a populatiei.

Acum, patru din cele noua piete din sectorul 4 sunt in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4, institutie care ia masuri pentru indeplinirea conditiilor de functionare a pietelor, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu Regulamentul de organizare, autorizare si functionare a pietelor din sectorul 4.

Directia asigura obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii pietelor - conform normelor stabilite prin legile in vigoare -, pune la dispozitia comerciantilor spatii comerciale pe baza de taxe si tarife stabilite de catre Consiliul Local al Sectorului 4, asigura conditii pentru desfasurarea unui comert civilizat in incinta pietelor, intervenind pentru pastrarea unor raporturi corecte intre producatori - vanzatori si clienti, pune la dispozitia comerciantilor, proprietarilor de marfuri, pe baza de taxe si tarife, spatii de depozitare, cantare, halate, ustensile specifice comertului, alte servicii - acces la surse de utilitati, afiseaza taxele si tarifele si asigura incasarea corecta a lor pe baza de documente legale de la toti agentii economici care desfasoara acte de comert in perimetrul pietelor, asigura si urmareste respectarea zonarii pietei -potrivit schitelor de zonare aprobate, dispune masuri de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, precum si evitarea unor pagube ce s-ar putea produce asupra patrimoniului pietei, asigura zilnic ridicarea gunoiului, maturarea si spalarea pietei zilnic sau ori de cate ori este necesar (in functie de sezon), dotarea si folosirea produselor dezinfectante si de intretinere, functionarea instalatiilor de apa, canalizare si electricitate, tine evidenta zilnica a persoanelor fizice / juridice si a producatorilor care desfasoara activitati in cadrul pietelor, asigura paza pietei prin angajarea de personal calificat, asigura si controleaza bunul mers al activitatilor ce se desfasoara in perimetrul pietelor.


Baza legala de infiintare:


Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4, nr. 58/18.11.2004, incepand cu data de 01.01.2005, ca institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului Local al Sectorului 4, finantata exclusiv din venituri proprii, avand sediul in sos. Giurgiului nr. 107, sector 4, Bucuresti.

In baza HCLS4, Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 a preluat toate contractele incheiate de Primaria Sector 4 cu agentii economici, atat persoane juridice, cat si persoane fizice, ce au ca obiect inchirierea, constructia, modernizarea, exploatarea si administrarea pietelor si complexelor agroalimentare, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.

In baza aceleiasi hotarari, se transmit in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 si terenurile aferente pietelor si complexelor comerciale existente, aflate in administrarea CLS4. Agentii economici care aveau contracte in baza carora ocupau aceste terenuri au fost preluati in termen de 30 de zile de la punerea in aplicare a HCLS4 nr. 58/18.11.2004.

Conform organigramei elaborate de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 si aprobata de CLS4, s-a alcatuit statul de personal. Activitatea serviciilor din cadrul Directiei de Administrare a Pietelor este coordonata de Director si Director Adjunct.

Directia este structurata pe cinci servicii, dupa cum urmeaza:

 • Serviciul Juridic, Resurse Umane, Salarizare
 • Serviciul Tehnic, Administrativ, Secretariat, Securitatea Muncii
 • Serviciul Patrimoniu, Investitii, Urmarire Contracte
 • Serviciul Buget, Financiar - Contabilitate
 • Serviciul Control, Administrare Piete

Piata spatiilor comerciale este orientata catre produsele alimentare de baza. in perioada urmatoare, se asteapta o expansiune, atat a comerciantilor locali, cat si a celor internationali.

Piata bucuresteana a cunoscut o dezvoltare dinamica. Pentru infiintarea de noi piete, trebuie tinut cont de densitatea si puterea de cumparare a populatiei, de accesibilitate, vizibilitate, parcare, design si competitie. La fel de importanta este existenta cel putin a unui chirias ancora si crearea unui concept potrivit.

 

Date de contact

Adresa de email a Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 este: contactdap4@gmail.com


Piete private: Piata TIMPURI NOI

Piete in administrarea CLS4 prin Directia de Administrare a Pietelor Sector 4. in aceste locatii pot fi gasiti administratori si incasatori din cadrul Serviciului Control, Administrare Piete:

 • Piata APaRaTORII PATRIEI - sos. Berceni nr. 183 B, preluata de CLS4 de la administratorul S.C. GOODIE`S S.R.L.;
 • Piata PROGRESUL - sos. Giurgiului nr. 107, a fost preluata din administrarea S.C. ABS PROD SERV COM 2001 S.R.L.;
 • Piata COVASNA - Aleea Covasna nr. 3 bis, a fost pusa in functiune in 2002;
 • Piata BIG - BERCENI SUDULUI - Str. Nitu Vasile nr. 1, preluata in 03.2005 de la S.C. COMPREST 3399 IMPORT EXPORT S.R.L.

Piete aflate in administrarea unor societati comerciale pe baza contractelor de asociere in participatiune, ca urmare a Hotararii Consiliului Local al Sectorului 4, cu nr. 20/29.04.1999:

 • Piata NORILOR - Str. Radulescu Motru nr. 9, administrator S.C. FMA SERVICE S.R.L., contract incheiat in 1999, valabil 20 ani, suprafata 1.587 mp, deserveste o zona cu cca. 35.000 locuitori, aportul partilor contractante in asociere: 46% PS4, 54% asociatul;
 • Piata BERCENI - SUD - Str. Straduintei nr. 1, administrator S.C. BERCENI SUD S.R.L., contract valabil 20 ani, incheiat in 1999, suprafata de 2.871 mp, deserveste o zona cu cca. 45.000 locuitori, aportul partilor contractante in asociere: 48% PS4, 52% asociatul;
 • Piata BERCENI - OLTENItEI - sos. Berceni nr. 35 - 37, administrator S.C. MECOTRANS S.R.L., contract valabil 20 ani, suprafata 2.433 mp, deserveste o zona cu cca. 35.000 locuitori, aportul partilor contractante in asociere: 32% PS4, 68% asociatul;
 • Piata RESITA - Str. Resita nr. 1, administrator S.C. ROMSINE PROD COMIMPEX S.R.L., contract valabil 20 ani, suprafata 1.587 mp, deserveste o zona de cca. 50.000 locuitori, aportul partilor contractante in asociere: 47% PS4, 53% asociatul.