PDF
Salveaza
Print
Constituirea unui dosar în vederea obţinerii unei LOCUINŢE pentru tineri construită prin PROGRAM ANL

CONDIŢII care trebuie îndeplinite SIMULTAN de către solicitant pentru a aplica la o LOCUINŢĂ pentru tineri construită prin PROGRAM ANL:

 • să LUCREZE cu carte de muncă sau contract individual de muncă în BUCUREŞTI ,
 • să aibe vîrsta de până la 35 ani la data depunerii cererii,
 • să nu deţină sau să fi înstrăinat o locuinţă în Bucureşti (soţul şi soţia acestuia).

ACTE NECESARE pentru constituirea unui dosar în vederea obţinerii unei LOCUINŢE pentru tineri construită prin PROGRAM ANL

 1. cererea tip şi memoriu în care descrieţi situaţia dvs. locativă actuală
 2. copia actelor de identitate pentru soţ,soţie,copii,
 3. acte de stare civilă - certificat de căsătorie, deces, hotărâre de divorţ - după caz (copie),
 4. adeverinţe eliberate de Secţia de poliţie care a emis cărţile de identitate, din care să rezulte domiciliile stabile avute după data de 1 ianuarie 1990 şi până în prezent,
 5. adeverinţe eliberate de Direcţia de taxe şi impozite în care să se precizeze dacă aţi fost sau sunteţi proprietar la adresele de la punctual 4,
 6. pentru persoanele care sunt EVACUATE de către fostul proprietar: Dispoziţia de restituire a imobilului,ultima hotărâre judecătoreacă, proces - verbal de evacuare din imobil sau declaraţie notarială din care să rezulte că nu mai locuiţi în imobil deoarece aţi fost deja evacut,
 7. certificate medicale -cu timbru- ale solicitantului sau membrilor familiei sale (dacă este cazul) în care se va menţiona că boala se încadrează în prevederile C).U.G.nr.40/1999
 8. actele (contract vânzare-cumpărare, închiriere, etc) locuinţei de la adresa de domiciliu, inclusiv schiţa locuinţei cu suprafeţele camerelor (copii),
 9. declaraţie notarială (a solicitantului şi soţul/soţia) că nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate după 01.01.1990 - după model (original),
 10. adeverinţe cu venitul net al solicitantului şi soţul/soţia, detaliat pe ultimele 12 luni sau venitul mediu net din ultimul an (original),
 11. copie după cartea de muncă a solicitantului completată la zi, cu locul de muncă în BUCUREŞTI pe fiecare pagină să fie „ conform cu originalul,,
 12. ultima diplomă de absolvire studii a solicitantului (copie),
 13. dosar de încopciat.
Anexa 1:Icon Anexa 1: anl.pdf (Size: 158 Kb)